LYT

Dunkirk: Fortælling
I forbindelse med filmen Dunkirk, der udkom i juli måned 2017, lavede jeg denne korte gennemgang af hændelserne, inden vi havde en gæst i studiet, der havde medvirket til filmens lydside.

 

Roskilde Maker: Reportage
Jeg var ene mand sendt på Roskilde Festival, og da jeg aldrig havde været på en festival før, blev det til en del af den samlede dækning og vinkling i tre live-omstillinger i løbet af de tre sidste festivaldage. Derudover producerede jeg to reportager, som blev sendt hjem til redaktionen. I nedenstående eksempel lavede jeg en reportage fra et telt, hvor tømmermandsramte festivaldeltagere kom ind og byggede højtalere, teltpløkker eller trykkede t-shirts. Jeg fulgte en frivillig og en gæst, mens vi lavede en teltpløk ud af plastikskrald.

 

Morten Hesseldahl: Interview
Det Kongelige Teater har besluttet at give et gavekort til alle, der fylder 18 år i 2018 ud fra et italiensk forbillede. Problemet med det argument var, at Danmark og Italien i den sammenhæng ikke er sammenlignelige. Jeg besluttede derfor at ringe til Morten Hessedahl for at få svar på, hvad det egentlig var, han mente, hvad det ville koste, og om han egentlig ikke førte kulturpolitik for offentlige midler.

 

Mette Bock: Interview
Kulturministeren foreslog tidligere i år at fritage de selvejende teatre for selskabsskat, mod at de til gengæld afleverede 0,3% af deres tilskud. Min umiddelbare udregning viste, at det for mange teatre ikke ville betyde noget særligt, men min videre research viste, at ingen teatre hidtil har betalt selskabsskat, og derfor ville de ende med et økonomisk minus, når de afleverer en del af tilskuddet tilbage. For Aarhus Teater betyder det et minus på mere end kr. 200.000,- om året. Jeg ringede til Mette Bock for at få svar på, om det bare er en spareøvelse, hvordan forslaget det kan være positivt, når teatrene ender med et minus og hvad de ideologiske tanker bag forslaget er.